Movie Monday – The Last Princess (2016)

Starring: Son Ye Jin as Princess Deok Hye, Park Hae Il as Jang Han, Yoon Je Moon as Han Chang Soo, Ra Mi Ran as Bok-Soon, Jung Sang Hoon as Bok-Dong, and Ahn Nae Sang as Kim Hwang-Jin

Rating: PG-13, some violence

Running Time: 127 min

Twinkies: 4 1/2 stars Continue reading